תוכנית עידוד גיוס נוער בסיכון לשירות צבאי/לאומי 

 

מרכז מחקר ומידע של הכנסת מלמד על ירידה כללית ברמת המוטיבציה של בני נוער לשירות בצה"ל בפרט בקרב אוכלוסיות ספציפיות כמו: בני מיעוטים ובני נוער בסיכון. הכנה לצה"ל, נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל תלויה בגורמים כלכליים ובפעילויות הכנה ייעודיות במסגרות החינוך, אנחנו בעמותת גשר אל הנוער פועלים במסגרת תוכנית איכותית ומשמעותית למען דחיפה ועידוד בני נוער בסיכון להתגייס לצה"ל!  

תוכנית עידוד גיוס נוער בסיכון לשירות צבאי/לאומי - תקציב

סרטון המתאר חלק מפעילותנו למען הכנה לצבא ושירות משמעותי:

בנוסף להעצמה והתמיכה הלימודית לאורך השנה ומתוך הבנה כי שירות בצה"ל משמעתי בתרומתו לשילובו של כל בוגר ובוגרת בחיים פעילים ובעלי משמעות אזרחית, מפעילה העמותה תוכנית ייחודית לעידוד גיוס לשירות הצבאי/לאומי.  

 

מטרת התוכנית:

לטפח את זיקתם של בני נוער בסיכון למורשת העם והארץ ולעודד את גיוסם לשירות המדינה והשתלבותם העתידית כבוגרים בחברה.

 

במסגרת התוכנית יושם דגש על שלושת האלמנטים הבאים:

א.  נושאי השואה והתקומה - ביקור ביד ושם, קיבוץ יד מרדכי ובקיבוץ לוחמי הגיטאות, סיוע ביציאה למסע למחנות ההשמדה מפולין במסגרת בתיה"ס.

ב.  עברנו ההיסטורי – ביקורים באתרי מורשת קרב בירושלים.

ג.  ההתיישבות היהודית ופלורליזם חברתי - חבל לכיש וגבול הצפון.

 

במסגרת התוכנית עורכת העמותה סיורים וסדנאות בנושאים שונים המשורים לנושא הגיוס והשירות בצה"ל כולל חיזוק עמדות התומכות בגיוס, השירות הצבאי ככרטיס כניסה לחברה הישראלית, ביטחון המדינה כמטרה משותפת, היכרות עם צה"ל ותהליך הגיוס.

 

בני הנוער מייחסים חשיבות רבה לבעיות תנאי שירות, נושאי משמעת ויחס ולכן במסגרת הסדנאות נעשית עבודה בקבוצות קטנות על סטריאוטיפים ועמדות, מנסים להשוות את התפיסות לגבי השירות הצבאי בארץ לשירות הצבאי בארץ המוצא, ומעבדים את המפגשים עם נציגי לשכת גיוס, הקב"ן והסיורים.

 

בשנים האחרונות אנו עדים לריחוק משייכות וזהות יהודית וציונית בקרב בני הנוער בארץ, ריחוק המתבטא גם בהמשך דרכם בשירות הלאומי והצבאי כאשר רבים מהם נושרים במהלכו.

 

התוכנית נועדה לקדם את תחושת השייכות של התלמידים לחברה בה הם חיים, מתוקף כך שמאפשרת להם לממש את יכולותיהם ולהיות חלק מקבוצה תומכת ומכילה.

 

תחושת שייכות זו ייתכן כי מגבירה את הרצון של התלמידים להיות חלק נורמטיבי מהחברה הישראלית. וכך, בצאתם מהתכנית בסוף יב', הם בוחרים למלא את חובתם האזרחית ולהתגייס.

תוכנית עידוד גיוס נוער בסיכון לשירות צבאי/לאומי - תקציר

ת'כלס מה בתוכנית?

למען קידום מטרות התוכנית, העמותה מקיימת במסגרת התוכנית ולאורך כל השנה את הפעילויות הבאות:

 1. שיתוף פעולה עם יחידות צה"ל מתנדבות: בכל אחד משלושת הבתים החמים מתנדבים נציגים (מפקדים ולוחמים) משתי יחידות צה"ל לאורך השנה. הנציגים עורכים שיחות אישיות עם בני הנוער בנושאי גיוס משמעותי, סיוע ותגבור לימודי, העברת הרצאות ועוד.

 2. העמותה מקיימת קשר עם מערך המג"ן של חיל החינוך העוסקת במעורבות בקהילה. נציגי היחידה מגיעים לבתים החמים של העמותה ומסייעים לבני הנוער בהכנה למבחנים הפסיכוטכניים, לראיונות האישיים ול"יום המאה" של צה"ל.

 3. סיורים והרצאות בבסיסים צבאיים וטייסות

 4. תלמידי כיתה י"ב בבתים החמים משתתפים פעם בשבוע בתוכנית הכנה לצה"ל בשיתוף עם עמותת "אחריי"

 5. עידוד להעלאת המודעות למסלולי המכינות הקדם צבאיות – כולל הרצאות וביקורים בהן.

 6. השתתפות בטקסי השבעה של בוגרי "גשר אל הנוער"

 7. מסעות למחנות ההשמדה בפולין: הכנה רגשית ע"י מתנדבים ניצולי שואה והשתתפות בעלות מסעות למחנות ההשמדה בפולין לרבות רכישת ביגוד מתאים, השתתפות בעלות היקרה של המסע ואף בדמי כיס.

 8. סיורי "מורשת קרב" כולל ביקור במוזיאונים ואתרי הנצחה

 9. מסע בעקבות לוחמים: העמותה עורכת סיורים וטיול שנתי בן 3 ימים המשלבים אבני דרך בבניית ההוויה ומורשת העם היהודית לרבות אתרי מורשת עם, בתי כנסת ומקוואות עתיקים.

 10. סיוע לבוגרי תוכנית הבית החם הבאים מרקע סוציואקונומי קשה באמצעות מלגת קיום במהלך שירותם הצבאי

סה"כ לנער בחודש: 1,045 ש"ח

@ כל הזכויות שמורות לעמותה "גשר אל הנוער"       

 • YouTube Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • c-facebook

התוכן נכתב בלשון זכר לשם רצף הקריאה בלבד, הפניה היא לנשים וגברים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע.